Prayer Night

Natë LUTJE per Izraelin dhe Shqipërinë! Eja bashkohu me Ne ne lutje per zhvillimet zgjedhjeve ne Izrael dhe per nje proces pajtimi ne Shqipëri midis institucioneve shtetërore dhe politike.

More info